Οι ειδικοί στις Οπτικές Ίνες

Εμφύσηση οπτικών καλωδίων

Η εμφύσηση γίνετε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μηχανήματα, για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος στο βέλτιστο χρονικό διάστημα

Αποκατάστασης βλαβών

Γρήγορη αποκατάσταση σε όλη την Ελλάδα συγχρόνως σε πολλαπλά σημεία

Συγκόλληση τερματισμός

Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό κολλάει και τερματίζει όλων των ειδών τις οπτικές ίνες

Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε το δίκτυο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε εγκατάστασης με γνώμονα την ποιότητα και το κόστος
0
και πάνω συνολικό μήκος καλωδίων
0
Ολοκληρωμένα έργα
0
Εκπαιδεύσεις
0
Αποκαταστάσεις σημαντικών βλαβών δικτύου

Συνεργαζόμενες εταιρίες (ενδεικτικά)

Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνίων και κατασκευής – συντήρησης των δικτύων αυτών.